BORY DOLNOSLASKIE BY OLEK09

[EN]
The day was over, the moment was when I gave you my map!
MAPS HAVE A FEW MESSAGES WHICH DO NOT STOP IN GAME!

WE HAVE HERE SOON WITH 20 (Y)? FOR MAP ISSUE?

MAP HOLD:
– 3 farm holdings.
– Pigs, sheep and cows
– About 40 boxes, I did not count.
– PDA Unfortunately, it is not fully compatible with the map.
Well-formed terrain.

AUTHOR: OLEK09

[PL]
Nastał ten dzień, nastał ten moment kiedy wydaję wam moją mapę!
MAPA POSIADA KILKA BŁĘDÓW KTÓRE NIE PRZESZKADZAJĄ W ROZGRYWCE!

WBIJEMY TUTAJ TAK Z 20 (Y)? ZA WYDANIE MAPY? 🙂

MAPA POSIADA:
– 3 Grywalne gospodarstwa.
– Świnie, owce i krowy
– Około 40 pól, nie liczyłem.
– PDA Niestety nie jest do końca kompatybilne z mapą.
– Dobrze ukształtowany teren.

AUTOR: OLEK09

WYPAKUJ-unpack  (file size = 553 MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *