FS19 – LARGE SHOP V1.0.0.0


EN: There is a garage, utility room with work doors and bedside lamps inside and outside. I did not have any mistakes yet, but they can be any.

PL: Znajduje się garaż, pomieszczenie gospodarcze z drzwiami roboczymi i lampkami nocnymi wewnątrz i na zewnątrz. Nie miałem jeszcze żadnych błędów, ale mogą być jakieś.

Authors: ItsPooopFace, CastorModding

Download (file size = 6 MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *