FS19 – ZD BELA V1.0.0.0


EN:
12 irregular fields, meadows, forestry
enough space for different objects
1 village, 1 small town
land to buy
train
author: Faraon

CZ (Original):
ZD Bělá v1.0
12 nepravidelných polí, louky, lesnictví
dost prostoru pro různé objekty
1 vesnice, 1 městečko
pozemky na koupení
vlak
autor: Faraon

Download (file size = 193 MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *