GAWORZYCE MAP BLANIAPL V1.0

[EN]
I created the map in the shape of a real village. I was able to do a great deal. Please respect my time devoted to her creation.
The map has:
* 79 half + 4 meadows
* 4 farms (3 for smaller machines, and 1 for bigger ones)


* On each farm there are tipcollision set in the barns, so you can sleep the church to them
* In order to diversify the game on the map are only triggers for fuel (seeds, spray, fertilizer must be bought in the store).
* Cows (they are bought behind the gate on the left)
* Purchase
* A small village located in the center of the map
Interesting terrain
This is the first version of the map so errors may appear, but they do not have to.
If you find any error or want to contact the author of the map,

[PL]
Mapę tworzyłem na wzór prawdziwej miejscowości. W dużym stopniu udało mi się to zrobić. Uszanuj mój czas poświęcony na jej stworzenie.
Mapa posiada:
*79 pół + 4 łąki
*4 gospodarstwa (3 na mniejsze maszyny, i 1 na większe)
*Na każdym gospodarstwie są tipcollision ustawione w stodołach, więc można sypać zborze do nich
*W celu urozmaicenia gry na mapie są jedynie trigery do paliwa( nasiona, opryski, nawozy trzeba kupić w sklepie).
*Krowy (kupuje się je za bramą po lewej stronie)
*Skup
*Mała wioska położona w centrum mapy
*Ciekawy teren
Jest to pierwsza wersja mapy więc mogą pojawić się błędy, ale nie muszą.
Gdybyś znalazł jakiś błąd bądź chcesz się skontaktować z autorem mapy,

Credits: Giants

GaworzyceMapBlaniaPL_Wypakuj (file size = 653 MB)

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *