🌼🌽Welcome dear farmers to the largest database of free ls17 mods.🌽🌼 If you like to play the way you want look no further for custom modifications, more powerful tractors, biggers plows, bigger trailers, stunning logos, fast cars.... we gotta 'em all baby, from modified cars, trucks, tractors to trailers, vehicles and tools. Yes, we're the #1 modding portal for LS17/FS17 game lovers and modders around the world upload their farming simulator 2017 mods here every day for you.🌽🌼 You can download all fs17 mods with direct download link from one of our super high speed servers.🌽🌼 You don't have to visit 3 sites to get your favourite mods. 🌽🌼 We wish guys a lot of fun with the new farming mods and don't forget to visit us on a daily basis to get the latest mods for farming simulator 17 game and upgrade your game the way you want. Happy farming fellas!🌽🌼

NEW HOLLAND TC5 BY ACR TEAM

Mod contains:
-Engine model to select (TC5.70. TC5.80, TC5.90)
-Model version to select (with rotor fan cover or without rotor fan cover)
-Vehicle shop brand sticker to select (without brand sticker, Raitech sticker, or Rolmax sticker)


-IC Panel (doors, passenger seat, armrest, cabin light, rotor fan cover)
-Cabin clocks, panels, and control lights lighting
-Doors can be open from outside
-Movable joystick
-Turnlights control lights
-Movable pedals
-Foldable chopper
-Passenger script (3 passengers!)
-Combine release smoke after turning on
-Moving header knifes
-2 headers in pack (for cron and crops)
-New realistic colour

-DO NOT EDIT!
-DO NOT CHANGE LINK!
-DO NOT WRITE YOURSELF AS AUTHOR!

[PL]
Model: Giants
Edycja modelu, dodanie skryptów: Arikson
Testowanie: SToP Team

Mod posiada:
-Wybór modelu (TC5.70. TC5.80, TC5.90)
-Wybór wersji (z osłoną separatora lub bez)
-Wybór naklejki dilera (Bez naklejki, Raitech, lub Rolmax)
-Panel IC (drzwi, siedzenie pasażera, podłokietnik, światło w kabinie, lub jeśli wybrano wersję z osłoną separatora, to ją również można otworzyć)
-Podświetlenie zegarów, paneli, i wszelkich kontrolek w kabinie
-Drzwi otwierane na podejście
-Ruchomy joystick
-Kontrolki od kierunkowskazów w kabinie
-Ruchome pedały
-Składana sieczkarnia
-Mod pasażera (3 pasażerów!)
-Kombajn puszcza dym po włączeniu młocarni
-Ruchoma kosa na hederze
-2 hedery w paczce (do zboża i kukurydzy)
-Nowy realistyczny kolor

ZAKAZY:
-ZAKAZ EDYCJI!
-ZAKAZ ZMIANY LINKU!
-ZAKAZ WYNOSZENIA NA FORA – SAM TO ZROBIĘ!
-ZAKAZ PODPISYWANIA SIĘ JAKO AUTOR!

[ENG]
Model: Giants
Model edit, adding scripts: Arikson
Testing: SToP Team

FS17_New_Holland_TC5_ACR  (file size = 31 MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *