OSINA V2.0

The map has:
V1.
– Two playful farms, one set for the production of cows, the other plant and the pigs.
– Purchase of cereals on the old farmer’s house, (the particular kind of grain is sold in another building)

Cattle and Crops Mods
– Purchase of animals also at the State Farm
-Click with machines and running machine reset


– starter machines
– 49 fields with area from several aries to about 5 ha and 3 meadows
As I mentioned, an incredibly mapped area of ​​Lower Silesia you will not find on any other map 🙂
– Mod Sieczki
– Gates and gates opened with a mouse
– Button lights
-I add invisible walls in the fields to the map area and one in the village is not a mistake, they are done deliberately, because it is surrounded by maps
What I changed in
V2
– I added obór with swin
– There are several new pol
– I rebuilt some one of the rich
– some visual fixes
“I added the buns to the cows grazes
– And some other things you’ll see 🙂
Prohibitions:
– Absolute NOISE EDITION MAP!
– PROMOTING LINKS AND REPLACEMENT !!
– PROMOTE MAP AND LINK TO OTHER FORUM !! (I can help myself: D)

****

Mapa posiada :
V1.
– Dwa grywalne gospodarstwa, jedno nastawione na produkcje krow, drugie roślinną i trzody chlewnej .
– Skup zbóż na starym PGR-rze, (poszczególny rodzaj zboża sprzedaje się w innym budynku)
– Skup zwierząt także na PGR-rze
-Sklep z maszynami i działającym resetem maszyn
– Maszyny na start
– 49 pól o powierzchni od kilku arów do około 5 ha i 3 łąki
– Tak jak wspomniałem niesamowicie odwzorowany teren Dolnego Śląska, którego nie spotkacie na żadnej innej mapie 🙂
– Mod Sieczki
– Bramy i wrota otwierane za pomocą myszki
– Lampy na przycisk
-Dodam ze niewidoczne ściany na polach do okola mapy i jedna w wiosce nie sa bledem, sa zrobione celowo, gdyż jest to otoczenie mapy
Co zmienilem w
V2
– Dodałem obore ze swiniami
– Doszlo kilka nowych pol
– Przebudowałem troche jedno z gopspodarstw
– kilka poprawek wizualnych
– Dodałem biny na gospie z krowami
– I jeszcze kilka innych rzeczy, ktore sami zobaczycie 🙂
Zakazy :
– Bezwzględny ZAKAZ EDYCJI MAPY !!
– ZAKAZ ZMIANY LINKU ORAZ REUPLOADU !!
– ZAKAZ WYNOSZENIA MAPY ORAZ LINKU NA INNE FORA !!, ( sam sobie poradzę 😀 )

Autor : Didek96
Autor niektorych modeli: AgroPiotrmosz

OsinaV2  (file size = 472 MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *