🌼🌽Welcome dear farmers to the largest database of free ls17 mods.🌽🌼 If you like to play the way you want look no further for custom modifications, more powerful tractors, biggers plows, bigger trailers, stunning logos, fast cars.... we gotta 'em all baby, from modified cars, trucks, tractors to trailers, vehicles and tools. Yes, we're the #1 modding portal for LS17/FS17 game lovers and modders around the world upload their farming simulator 2017 mods here every day for you.🌽🌼 You can download all fs17 mods with direct download link from one of our super high speed servers.🌽🌼 You don't have to visit 3 sites to get your favourite mods. 🌽🌼 We wish guys a lot of fun with the new farming mods and don't forget to visit us on a daily basis to get the latest mods for farming simulator 17 game and upgrade your game the way you want. Happy farming fellas!🌽🌼

OSINA V2.0

The map has:
V1.
– Two playful farms, one set for the production of cows, the other plant and the pigs.
– Purchase of cereals on the old farmer’s house, (the particular kind of grain is sold in another building)

Cattle and Crops Mods
– Purchase of animals also at the State Farm
-Click with machines and running machine reset


– starter machines
– 49 fields with area from several aries to about 5 ha and 3 meadows
As I mentioned, an incredibly mapped area of ​​Lower Silesia you will not find on any other map 🙂
– Mod Sieczki
– Gates and gates opened with a mouse
– Button lights
-I add invisible walls in the fields to the map area and one in the village is not a mistake, they are done deliberately, because it is surrounded by maps
What I changed in
V2
– I added obór with swin
– There are several new pol
– I rebuilt some one of the rich
– some visual fixes
“I added the buns to the cows grazes
– And some other things you’ll see 🙂
Prohibitions:
– Absolute NOISE EDITION MAP!
– PROMOTING LINKS AND REPLACEMENT !!
– PROMOTE MAP AND LINK TO OTHER FORUM !! (I can help myself: D)

****

Mapa posiada :
V1.
– Dwa grywalne gospodarstwa, jedno nastawione na produkcje krow, drugie roślinną i trzody chlewnej .
– Skup zbóż na starym PGR-rze, (poszczególny rodzaj zboża sprzedaje się w innym budynku)
– Skup zwierząt także na PGR-rze
-Sklep z maszynami i działającym resetem maszyn
– Maszyny na start
– 49 pól o powierzchni od kilku arów do około 5 ha i 3 łąki
– Tak jak wspomniałem niesamowicie odwzorowany teren Dolnego Śląska, którego nie spotkacie na żadnej innej mapie 🙂
– Mod Sieczki
– Bramy i wrota otwierane za pomocą myszki
– Lampy na przycisk
-Dodam ze niewidoczne ściany na polach do okola mapy i jedna w wiosce nie sa bledem, sa zrobione celowo, gdyż jest to otoczenie mapy
Co zmienilem w
V2
– Dodałem obore ze swiniami
– Doszlo kilka nowych pol
– Przebudowałem troche jedno z gopspodarstw
– kilka poprawek wizualnych
– Dodałem biny na gospie z krowami
– I jeszcze kilka innych rzeczy, ktore sami zobaczycie 🙂
Zakazy :
– Bezwzględny ZAKAZ EDYCJI MAPY !!
– ZAKAZ ZMIANY LINKU ORAZ REUPLOADU !!
– ZAKAZ WYNOSZENIA MAPY ORAZ LINKU NA INNE FORA !!, ( sam sobie poradzę 😀 )

Autor : Didek96
Autor niektorych modeli: AgroPiotrmosz

OsinaV2  (file size = 472 MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *